Stammbaum Familie Allius - Beier

Quelle: Sterbeurkunde Kußler, Jacob

Beschreibung

Art Wert
Titel Sterbeurkunde Kußler, Jacob
Datum 1933
Ort Sulzbach
Referenznummer 310/1933

Mit dieser Quelle verknüpfte Einträge

Ereignisse
Wohnort: Jacob Kußler
Tod: Jacob Kußler