Stammbaum Familie Allius - Beier

Franz Hasenclever / Gertrude Krämer

Mann

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Franz Hasenclever

Frau

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Gertrude Krämer (Hasenclever) 1624 2 MAR 1704

Kinder

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Franz Hasenclever ABT 1648

Familienereignisse

Ereignisart Datum Ort Beschreibung
Heirat 4 OCT 1648