Stammbaum Familie Allius - Beier

Philipp Freisen / Maria Katharina Schonlau

Mann

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Philipp Freisen

Frau

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Maria Katharina Schonlau (Freisen)

Kinder

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Anna Maria Theresia Freisen (Rehermann) Warburg, Westfalen, Preußen Warburg, Westfalen, Preußen 4 JAN 1815