Stammbaum Familie Allius - Beier

Jakob Kußler / Wilhelmine Bleibtreu

Mann

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Jakob Kußler Altenwald 22 DEC 1876

Frau

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Wilhelmine Bleibtreu (Kußler) Altenwald 3 SEP 1881 26.8.1920

Kinder

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Wilhelmine Kußler Altenwald ABT 1906 Friedrichsthal 2 SEP 1911
Ludwig Kußler Altenwald SEP 1908 Friedrichsthal 12 DEC 1908

Familienereignisse

Ereignisart Datum Ort Beschreibung
Heirat 14 OCT 1902