Stammbaum Familie Allius - Beier

Religion

Religion

Person Johann Anton Cusseller (Kußler)
Beschreibung ev. - luth.
Datum 1816

Quellen

Beschreibung Seite Qualität Information Beweis
Ahnenpass Ergänzung Kußler, Marie 5 Derivat Primär Direkt