Stammbaum Familie Allius - Beier

Religion

Religion

Person Luise Schmitt (Kußler)
Beschreibung katholisch

Quellen

Beschreibung Seite Qualität Information Beweis
Heirat Kußler, Ludwig - Schmitt, Luise Nicht bekannt Nicht bekannt Nicht bekannt
Geburt Kußler, Alwine Nicht bekannt Nicht bekannt Nicht bekannt