Stammbaum Familie Allius - Beier

Religion

Religion

Person Johann Anton Cusseller (Kußler)
Beschreibung katholisch
Datum 1734

Quellen

Beschreibung Seite Qualität Information Beweis
Ahnenpass Ergänzung Kußler, Marie 4 Derivat Primär Direkt