Stammbaum Familie Allius - Beier

Beruf

Beruf

Person Christian Kussler
Beschreibung Glasstrecker
Datum 1862

Quellen

Beschreibung Seite Qualität Information Beweis
Ahnenpass Kußler, Marie 19 Derivat Primär Direkt