Stammbaum Familie Allius - Beier

Tod

Tod

Person Johann Anton Cusseller (Kußler)
Datum 10 MAY 1816
Ort Baumholder (Nahe)
Land

Quellen

Beschreibung Seite Qualität Information Beweis
Ahnenpass Ergänzung Kußler, Marie 5 Derivat Primär Direkt